White Violinist
White Violinist Oil on Cardboard, 17 x 17 in, 1984
Violinist
Violinist Oil on Cardboard, 12 x 9 in, 1997
Violinist 2
Violinist 2 Oil on Cardboard, 12 x 9 in, 1997
Violinist 3
Violinist 3 Oil on Cardboard, 12 x 9 in, 1997
Last Song
Last Song Oil on Canvas, 20 x 16 in, 1997
Cello
Cello Oil on Cardboard, 18x 18 in, 1983
Village Song
Village Song Oil on Canvas, 30 x 24 in, 1992
Autumn
Autumn Oil on Canvas, 18 x 20 in, 1998

Musicians